Πακέτα διακοπών
Καλοκαίρι  2022

*Στα παρακάτω πακέτα διακοπών η μεταφορά προς και από τα συγκεκριμένα καταλύματα γίνεται από εμάς.