Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα 4 Εποχές Ελλάδα και το περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία και αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Συνεπώς,απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή,''φόρτωση'', μεταπώληση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, εκτύπωση και αναδιανομή αντιγράφων του περιεχομένου ή τμήματος αυτού, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα,λογότυπα, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή/και οικονομική εκμετάλλευση,άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από το 4 Εποχές Ελλάδα,εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια του 4 Εποχές Ελλάδα ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να υπάρχει ειδική διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών αυτής.
Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα 4 Εποχές Ελλάδα από τρίτους, μέσω αυτής, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω ιστοσελίδας. Ιδιοκτησία του 4 Εποχές Ελλάδα συνιστά το σύνολο του υλικού, που μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Το 4 Εποχές Ελλάδα δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις παροχές των υπηρεσιών της.