Πολυήμερες εκδρομές
Καλοκαίρι 2022

Οργανωμένες πολυήμερες εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Από 4 έως 7 ημέρες σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς

*Παρακάτω ίσως διακρίνετε κάποιες φαινομενικά ίδιες εκδρομές. Κάθε μία από  αυτές είναι μοναδική και οι διαφορές μπορεί να αφορούν το πρόγραμμα, την τιμή, τον χώρο διαμονής, τις παροχές κλπ.