Πολυήμερες εκδρομές
Απρίλιος 2022

Οργανωμένες πολυήμερες εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. 4 & 5 ημέρες σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς

*Παρακάτω ίσως διακρίνετε κάποιες φαινομενικά ίδιες εκδρομές. Κάθε μία από  αυτές είναι μοναδική και οι διαφορές μπορεί να αφορούν το πρόγραμμα, την τιμή, τον χώρο διαμονής, τις παροχές κλπ.