Εκδρομές Πάσχα 2023

Οργανωμένες εκδρομές Πάσχα σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς.
Από 3 έως 5 ημέρες 

*Παρακάτω ίσως διακρίνετε κάποιες φαινομενικά ίδιες εκδρομές. Κάθε μία από  αυτές είναι μοναδική και οι διαφορές μπορεί να αφορούν το πρόγραμμα, την τιμή, τον χώρο διαμονής, τις παροχές κλπ.