Πρωτοχρονιά 2023

Οργανωμένες 4ήμερες εκδρομές Πρωτοχρονιάς σε όλη την Ελλάδα

Δείτε ακόμη: → Εκδρομές Θεοφανείων

*Παρακάτω ίσως διακρίνετε κάποιες φαινομενικά ίδιες εκδρομές. Κάθε μία από  αυτές είναι μοναδική και οι διαφορές μπορεί να αφορούν το πρόγραμμα, την τιμή, τον χώρο διαμονής, τις παροχές κλπ.